Trắc nghiệm Bài 20: Bài tập chuyên đề nước trên trái đất có đáp án

  • 109 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Mực nước ngầm phụ thuộc vào các yếu tố: Nguồn cung cấp nước và lượng bốc hơi nhiều hay ít, địa hình và cấu tạo của đất, đá cùng với đó là lớp phủ thực vật.


Câu 2:

Trên Trái Đất diện tích lục địa chiếm khoảng

Xem đáp án

Đáp án B.

Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm 3/4, trong khi lục địa chỉ chiếm 1/4 diện tích. Nước trên Trái Đất không chỉ có ở đại dương mà nước có khắp nơi trên bề mặt Trái Đất tạo thành một lớp bao quanh Trái Đất.


Câu 3:

Nước biển và đại dương có những vận động nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Nước biển và đại dương có 3 sự vận động, đó là: Sóng, thủy triều và dòng biển.


Câu 4:

Băng hà tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án C.

Trên Trái Đất, 10% diện tích lục địa được bao phủ bởi băng hà, trong đó 99% băng hà tập trung ở châu Nam Cực và đảo Grơn-len. Băng hà góp phần điều hòa nhiệt độ trên Trái Đất, cung cấp nước cho các dòng sông.


Câu 5:

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án C.

Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở các biển và đại dương (chiếm khoảng 97,5%).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận