Trắc nghiệm Bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới có đáp án

  • 156 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án C.

Trên lục địa, động thực vật rất đa dạng nhưng tập trung chủ yếu ở đới nóng và đới ôn hòa. Ở đới lạnh và các vùng núi cao trên 6000m chủ yếu là các loài đặc hữu.


Câu 2:

Rừng lá kim thường phân bố tương ứng với kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Rừng lá kim thường phân bố tương ứng với kiểu khí hậu ôn đới hải dương.


Câu 3:

Các thảm thực vật trên Trái Đất thường phân bố theo sự thay đổi nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình.


Câu 4:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính là rừng nhiệt đới ẩm.


Câu 5:

Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là

Xem đáp án

Đáp án C.

Những miền cực có khí hậu lạnh giá sinh vật phát triển rất khó khăn, chỉ có các loài rêu, địa y sinh trưởng được trong mùa hạ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận