Trắc nghiệm Bài 21: Lớp đất trên trái đất có đáp án

  • 81 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thổ nhưỡng là gì?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thổ nhưỡng (đất) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng và phát triển.


Câu 2:

Các thành phần chính của lớp đất là

Xem đáp án

Đáp án A.

Các thành phần chính của lớp đất là không khí (25%), nước (25%), chất hữu cơ (5%) và vô cơ (45%). Chất vô cơ chiếm phần lớn trọng lượng của đất bao gồm các hạt cát, hạt sét,… Tỉ lệ các thành phần trong đất thay đổi tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên hình thành đất.


Câu 3:

Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Rừng nhiệt đới ẩm, xích đạo tương ứng với loại đất feralit đỏ vàng (đất đỏ vàng nhiệt đới).


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

Xem đáp án

Đáp án C.

Thành phần hữu cơ có đặc điểm là: chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng là thành phần quan trọng nhất của đất, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen (sinh vật phân hủy ->chất mùn cho cây). Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ.


Câu 5:

Thành phần hữu cơ của lớp đất có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thành phần hữu cơ có đặc điểm là: chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng là thành phần quan trọng nhất của đất, chủ yếu ở tầng trên, màu xám hoặc đen (sinh vật phân hủy ->chất mùn cho cây). Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận