Trắc nghiệm Bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương có đáp án

  • 137 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cây trồng nào sau đây khôngtiêu biểu ở miền khí hậu nhiệt đới ẩm?

Xem đáp án

Đáp án C.

Ở miền khí hậu nhiệt đới có các loài cây nhiệt đới tiêu biểu như cao su, cà phê, dừa, điều, tiêu,...


Câu 2:

Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Đất badan là loại đất dùng để trồng cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, điều, tiêu,….


Câu 3:

Thổ nhưỡng là gì?

Xem đáp án

Đáp án D.

Thổ nhưỡng (đất) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì. Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng và phát triển.


Câu 4:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Việt Nam nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến nên nước ta nằm ở đới khí hậu nhiệt đới.


Câu 5:

Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của

Xem đáp án

Đáp án B.

Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của thành phần loài. Số lượng các loài sinh vật không ổn định mà luôn thay đổi, có thể tăng lên hoặc giảm đi do tác động của con người và môi trường sống.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận