Trắc nghiệm Bài 22: Dân số và phân bố dân cư có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

Xem đáp án

Đáp án C.

Dân cư phân bố thưa thớt ở khu vực Bắc Á (phía Bắc Liên bang Nga) do khu vực này băng tuyết bao phủ quanh năm, giá lạnh, thời tiết khắc nghiệt,…


Câu 2:

Những khu vực nào sau đây tập trung đông dân nhất trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án D.

Những khu vực tập trung đông dân trên thế giới là Nam Á, Đông Á, Đông Bắc Hoa Kì.


Câu 3:

Năm 2018 dân số thế giới khoảng

Xem đáp án

Đáp án C.

Năm 1804 lần đầu tiên dân số thế giới đạt mức 1 tỉ người. Năm 2018 dân số thế giới đạt khoảng 7,6 tỉ người. Dân số luôn biến động và tình hình dân số ở các quốc gia là khác nhau.


Câu 4:

Ở châu Phi, dân cư tập trung đông ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Ở châu Phi dân cư tập trung đông nhất ở khu vực Tây Phi, đặc biệt là ở khu vực vịnh Ghi-nê.


Câu 5:

Hai khu vực nào sau đây ở châu Á có mật độ dân số cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án C.

Ở châu Á, hai khu vực có mật độ dân số cao nhất là Nam Á và Đông Á.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận