Thi Online Trắc nghiệm Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên trái đất. Rừng nhiệt đới có đáp án

Trắc nghiệm Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên trái đất. Rừng nhiệt đới có đáp án

  • 121 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của

Xem đáp án

Đáp án D.

Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng của thành phần loài. Số lượng các loài sinh vật không ổn định mà luôn thay đổi, có thể tăng lên hoặc giảm đi do tác động của con người và môi trường sống.


Câu 2:

Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án C.

Trên lục địa, động thực vật rất đa dạng nhưng tập trung chủ yếu ở đới nóng và đới ôn hòa. Ở đới lạnh và các vùng núi cao trên 6000m chủ yếu là các loài đặc hữu.


Câu 3:

Các loài động vật nào sau đây thuộc loài động vật di cư?

Xem đáp án

Đáp án C.

Các loài chim, rùa thuộc loài động vật di cư. Các loài chim thường bay đến vùng ấm hơn khi mùa đông. Rùa di cư để sinh sản hoặc tìm kiếm thức ăn.


Câu 4:

Cây trồng nào sau đây tiêu biểu ở miền khí hậu nhiệt đới ẩm?

Xem đáp án

Đáp án D.

Ở miền khí hậu nhiệt đới có các loài cây nhiệt đới tiêu biểu như cao su, cà phê, dừa, điều, tiêu,...


Câu 5:

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính là rừng nhiệt đới ẩm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận