Trắc nghiệm Bài 23: Con người và thiên nhiên có đáp án

  • 157 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố

Xem đáp án

Đáp án C.

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Trái Đất phân bố không đồng đều, có khu vực/quốc gia có nhiều tài nguyên và ngược lại.


Câu 2:

Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận?

Xem đáp án

Đáp án A.

Tài nguyên vô tận bao gồm nguồn năng lượng Mặt Trời, không khí, thủy triều, gió,...


Câu 3:

Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án A.

Sự hạn chế của các nguồn tài nguyên thể hiện rõ nhất ở các nguồn tài nguyên khoáng sản. Khi khai thác quá mức khoáng sản sẽ giảm dần về trữ lượng và chất lượng dẫn đến cạn kiệt, khả khôi phục gần như bằng 0 hoặc mất hàng nghìn năm,…


Câu 4:

Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C.

Nông nghiệp là ngành chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của các hoàn cảnh tự nhiên vì cây trồng, vật nuôi (đối tượng sản xuất nông nghiệp) chỉ có thể tồn tại và phát triển bình thường khi có nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí,…. phù hợp.


Câu 5:

Đối với đời sống con người, thiên nhiên khôngcó vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Thiên nhiên có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, thiên nhiên là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất, là nơi cư trú và sản xuất, chứa đựng các loại rác thải của con người. Đồng thời, thiên nhiên cũng là nơi cung cấp, lưu trữ thông tin và bảo vệ con người bởi các tác nhân gây hại như tia cực tím,…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận