Trắc nghiệm Bài 3: Lược đồ trí nhớ có đáp án

  • 90 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có những loại lược đồ trí nhớ cơ bản nào sao đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Có hai loại lược đồ trí nhớ cơ bản, đó là lược đồ trí nhớ về đường đi (quãng đường chúng ta đã đi, có điểm đầu và điểm cuối) và lược đồ trí nhớ về một khu vực.


Câu 2:

Lược đồ trí nhớ là

Xem đáp án

Đáp án C.

Lược đồ trí nhớ là những thông tin không gian về thế giới được giữ lại trong óc con người.


Câu 3:

Lược đồ trí nhớ phản ánh sự cảm nhận của con người về không gian sống và ý nghĩa của không gian ấy đối với

Xem đáp án

Đáp án A.

Lược đồ trí nhớ phản ánh sự cảm nhận của con người về không gian sống và ý nghĩa của không gian ấy đối với cá nhân đó.


Câu 4:

Lược đồ trí nhớ đường đi có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Lược đồ trí nhớ đường đi có đặc điểm là phải có điểm xuất phát (điểm đầu), điểm cuối, hướng di chuyển chính và khoảng cách giữa hai địa điểm. Đồng thời, xác định và hồi tưởng các mốc chính trên toàn bộ quãng đường.


Câu 5:

Trong học tập, lược đồ trí nhớ không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Trong học tập, lược đồ trí nhớ giúp ta học địa lí thú vị hơn nhiều, kiến thức địa lí vững chắc hơn và khả năng vận dụng vào đời sống đa dạng hơn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận