Trắc nghiệm Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ có đáp án

  • 176 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bản đồ là

Xem đáp án

Đáp án D.

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất.


Câu 2:

Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào

Xem đáp án

Đáp án A.

Bản đồ có hệ thống kinh vĩ tuyến, muốn xác định phương hướng dựa vào kinh tuyến và vĩ tuyến. Bản đồ không thể hiện các đường kinh tuyến và vĩ tuyến, chúng ta dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc, sau đó lần lượt tìm các hướng còn lại.


Câu 3:

Tỉ lệ bản đồ 1 : 6.000.000 có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án C.

Tỉ lệ bản đồ 1 : 6.000.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 6 000 000 cm hay 60 km trên thực địa.


Câu 4:

Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính. Phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm, đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu dưới chỉ hướng Nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông và đầu bên trái vĩ tuyến chỉ hướng Tây.


Câu 5:

Theo quy ước đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Phương hướng chính trên bản đồ: có 8 hướng chính. Phần chính giữa bản đồ là phần trung tâm, đầu trên kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu dưới chỉ hướng Nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông và đầu bên trái vĩ tuyến chỉ hướng Tây.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận