Trắc nghiệm Bài 36: Động vật có đáp án

  • 2371 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem đáp án

Đáp án: B

Môi trường sống và số lượng loài là 2 yếu tố chính thế hiện rõ nhất sự đa dạng của các loài động vật.


Câu 2:

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?

Xem đáp án

Đáp án: B

Dựa vào việc có hay không có xương sống mà người ta có thể phân chia động vật thành hai ngành chính là ngành động vật không xương sống và ngành động vật có xương sống.


Câu 3:

Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?

Xem đáp án

Đáp án: D

- Tôm, muỗi, châu chấu thuộc lớp Côn trùng

- Vịt trời thuộc lớp Chim

- Rùa thuộc lớp Bò sát


Câu 4:

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B

Nhóm chân khớp là nhóm có số lượng loài lớn nhất trong số các ngành động vật. Chúng có hơn 1 triệu loài được mô tả, chiếm trên 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy trên Trái Đất.


Câu 5:

Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Động vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án: B

Cá heo thuộc lớp thú vì chúng hô hấp bằng phổi, có vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Phuong
15:36 - 12/02/2023

hsvjklewqgbrhhgjukhgduhjsgas

nguyễn minhquang
20:06 - 13/03/2023

tốt

nhím xù
20:09 - 20/04/2023

cảm ơn

nguyễn minhquang
20:19 - 13/03/2023

quá tốt

nhím xù
20:10 - 20/04/2023

cảm ơn