Trắc nghiệm Bài 38: Đa dạng sinh học có đáp án

  • 1633 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Môi trường sông của sinh vật bao gồm các môi trường sống cơ bản đã biết là: môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật nên chúng ta không sử dụng tiêu chỉ đa dạng môi trường để xét sự đa dạng sinh học.


Câu 2:

Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C

Rừng mưa nhiệt đới là nơi có điều kiện khí hậu và môi trường thuần lợi cho sự phát triển của đa số các loài sinh vật nên sẽ có độ đa dạng sinh học lớn nhất.


Câu 3:

Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án: A 

Lạc đà là sinh vật đặc trưng ở các môi trường hoang mạc. Chúng có các đặc điểm cấu tạo cơ thể thích nghi với việc sinh sống và di chuyển trong môi trường này.


Câu 4:

Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A

Cá heo không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể săn bắt hay nuôi nhốt trái phép cá heo.


Câu 5:

Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án: D

Nếu dừng hết các hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp các loại thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu… và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người nên chúng ta cần khai thác một cách hợp lí mà không nên dừng hẳn.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bình Lê

rất tốt

Bình luận


Bình luận

Tăng Diệu Linh
11:57 - 20/03/2022

ko phải

trinhminhhieu
22:48 - 03/05/2022

hay