Trắc nghiệm Bài 5: Trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng và kích thước của trái đất có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vị trí thứ 4 trong Hệ Mặt Trời là hành tinh nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.


Câu 2:

Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời và bao nhiêu hành tinh khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án A.

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.


Câu 3:

Hành tinh đứng đầu tiên trong Hệ Mặt Trời là

Xem đáp án

Đáp án B.

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.


Câu 4:

Trái Đất có dạng hình gì?

Xem đáp án

Đáp án C.

Trái Đất có dạng hình cầu, có kích thước rất lớn với bán kính là 6378km.


Câu 5:

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời được sắp xếp như thế nào trong hệ Mặt Trời từ gần đến xa?

Xem đáp án

Đáp án D.

Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó: sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận