Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

  • 200 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đâu được coi là vệ tinh của Trái Đất?

Xem đáp án

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên, duy nhất của Trái Đất, đường kính Mặt Trăng bằng một phần tư đường kính của Trái Đất, còn khối lượng bằng một phần 81 khối lượng của Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Các hành tinh trong hệ Mặt Trời chuyển động theo quỹ đạo nào?

Xem đáp án

Nằm ở trung tâm của hệ Mặt Trời là một ngôi sao lớn, tự phát ra ánh sáng- đó là Mặt Trời. Chuyển động xung quang Mặt Trời là tám hành tinh theo các quỹ đạo hình e-lip.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trái Đất có bán kính Xích đạo là bao nhiêu?

Xem đáp án

Trái Đất có bán kính Xích đạo là 6378 km, diện tích bề mặt là 510 triệu km2. Nhờ có kích thước và khối lượng đủ lớn, Trái Đất đã tạo ra lực hút giữ được chất khí làm thành vỏ khí bảo vệ mình.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Trái Đất có hình gì?

Xem đáp án

Trái Đất có bán kính Xích đạo là 6378 km, diện tích bề mặt là 510 triệu km2. Nhờ có kích thước và khối lượng đủ lớn, Trái Đất đã tạo ra lực hút giữ được chất khí làm thành vỏ khí bảo vệ mình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tại sao người ta phải xây dựng các đài quan sát ven biển?

Xem đáp án

- Xây các đài quan sát ven biển với mục đích mở rộng tầm nhìn ngoài khơi xa.

Ví dụ:  Ba đài quan sát ven biển nước ta: Kê Gà (Bình Thuận), Đại Lãnh (Phú Yên), Hòn Dấu (Hải Phòng).

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận