Trắc nghiệm Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả địa lý có đáp án

  • 154 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án C.

Người ta chia Trái Đất thành 24 múi giờ (khu vực giờ). Mỗi khu vực có một giờ riêng, đó là giờ khu vực.


Câu 2:

So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc

Xem đáp án

Đáp án C.

Trục quay của Trái Đất: Một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định, ngiêng 66033' trên mặt phẳng quỹ đạo.


Câu 3:

Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục tạo ra hiện tượng: Ngày đêm luân phiên nhau; sự lệch hướng chuyển động của các vật thể theo chiều kinh tuyến và giờ trên Trái Đất.


Câu 4:

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả sự luân phiên ngày đêm. Các địa điểm lần lượt được chiếu sáng và chìm vào bóng tối, chu kì này kéo dài 24 giờ và lặp đi lặp lại liên tục =>Sự phân chia thời gian chiếu sáng hợp lí làm cho nhiệt độ trong ngày tại các địa điểm không quá nóng hay quá lạnh, con người có thời gian làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi rất nhịp nhàng, linh hoạt.


Câu 5:

Trục Trái Đất có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Trục quay của Trái Đất: Một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định, nghiêng 66033' trên mặt phẳng quỹ đạo.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận