Trắc nghiệm Bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các hệ quả địa lí có đáp án

  • 118 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

Xem đáp án

Đáp án B.

Vào ngày 21/3 và 23/9, tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với bề mặt Trái Đất tại Xích đạo nên ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau.


Câu 2:

Vào ngày 22/12 ở Nam Bán Cầu có thời gian ban ngày diễn ra thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Vào ngày 22/12 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam nên tất cả các địa điểm ở bán cầu Nam đều có ngày dài nhất trong năm và đêm cũng ngắn nhất trong năm.


Câu 3:

Khu vực nào sau đây quanh năm có ngày đêm bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án A.

Do Trái Đất có dạng hình cầu và thực hiện các chuyển động trong quá trình di chuyển nên nơi duy nhất quanh năm có ngày đêm bằng nhau chỉ có Xích đạo.


Câu 4:

Những khu vực nào ở trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng?

Xem đáp án

Đáp án B.

Các địa điểm ở hai cực Bắc và Nam có ngày, đêm dài 24 giờ suốt 6 tháng.


Câu 5:

Những ngày nào trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất đều có ngày và đêm dài như nhau?

Xem đáp án

Đáp án D.

Vào ngày 21/3 và ngày 23/9 trong năm ở mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất đều có ngày và đêm dài như nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận