Trắc nghiệm Bài 7: Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả có đáp án

  • 168 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nơi nào trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau?

Xem đáp án

Đáp án D.

Các địa điểm nằm trên Xích đạo là những nơi trên Trái Đất quanh năm có ngày và đêm dài như nhau.


Câu 2:

Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?

Xem đáp án

Đáp án B.

Vào ngày 21/3 và 23/9, tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với bề mặt Trái Đất tại Xích đạo nên ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau.


Câu 3:

Vào ngày 22/12 ở Nam Bán Cầu có thời gian ban ngày diễn ra thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B.

Vào ngày 22/12 Mặt Trời lên thiên đỉnh ở chí tuyến Nam nên tất cả các địa điểm ở bán cầu Nam đều có ngày dài nhất trong năm và đêm cũng ngắn nhất trong năm.


Câu 4:

Khu vực nào sau đây quanh năm có ngày đêm bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án A.

Do Trái Đất có dạng hình cầu và thực hiện các chuyển động trong quá trình di chuyển nên nơi duy nhất quanh năm có ngày đêm bằng nhau chỉ có Xích đạo.


Câu 5:

Ngày chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh là ngày nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Ngày 21/3 và 23/9. Hai bán cầu có góc chiếu của Mặt Trời như nhau, nhận được nhiệt và ánh sáng như nhau ->Thời gian chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh ở hai nửa cầu của Trái Đất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận