Trắc nghiệm Bài 9: Cấu tạo của trái đất. Các mảng kiến tạo. Động đất và núi lửa có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lớp man-ti tồn tại ở trạng thái nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A.

Man-ti là lớp áo dày, vật chất chủ yếu là sắt, ni-ken và si-lic ở trạng thái rắn.


Câu 2:

Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa?

Xem đáp án

Đáp án A.

Các bộ phận của núi lửa là mắc-ma, dung nham, ống phun, miệng và miệng phụ.


Câu 3:

Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp?

Xem đáp án

Đáp án B.

Trái Đất được cấu tạo bởi 3 lớp. Đó là: Vỏ Trái Đất, man-ti và lõi (nhân) Trái Đất.


Câu 4:

Việt Nam nằm trên lục địa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B.

Việt Nam nằm trên lục địa Á - Âu.


Câu 5:

Trái Đất được cấu tạo bởi các lớp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C.

Trái Đất được cấu tạo bởi 3 lớp, đó là: Vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (hay còn gọi là lõi).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận