Trắc nghiệm Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí? có đáp án

  • 114 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các mối liên hệ và quan hệ giữa các đối tượng địa lí được gọi là các quan hệ

Xem đáp án

Đáp án A.

Các mối liên hệ và quan hệ giữa các đối tượng địa lí, trong đó một hiện tượng này là kết quả một mối liên hệ hoặc một số hiện tượng địa lí khác, được gọi là các quan hệ nhân - quả.


Câu 2:

Kho dữ liệu có cả hình ảnh, video và kiến thức phong phú là

Xem đáp án

Đáp án D.

Internet là một công cụ học tập rất hữu ích, cho phép tìm hiểu kiến thức địa lí về mọi nơi trên thế giới, về mọi vấn đề mà mình quan tâm. Đó là một kho dữ liệu có cả hình ảnh, video và kiến thức phong phú.


Câu 3:

Yếu tố nào sau đây là thành phần của tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án D.

Các thành phần của tự nhiên là khí hậu, địa hình, đất đai, nguồn nước, sinh vật.


Câu 4:

Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C.

Chú ý cụm từ “hiện tượng tự nhiên” ->Động đất làm nhà đổ là hiện tượng tự nhiên do hoạt động nội lực gây ra (hoạt động kiến tạo đã tạo ra động đất, núi lửa,…). Các hiện tượng còn lại là hiện tượng kinh tế, xã hội do tác động của con người.


Câu 5:

Trong học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí thì bản đồ là

Xem đáp án

Đáp án B.

Trong học tập, bản đồ đóng vai trò là một phương tiện để học sinh học tập và rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về Địa lí.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận