Trắc nghiệm bài tập Tiếng Việt 5 tuần 19 có đáp án

  • 182 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Người công dân số Một” trong SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 4 và trả lời câu hỏi:

Anh Lê giúp anh Thành việc gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Khi được anh Thành hỏi: “Anh là người nước nào?” thì anh Lê đã trả lời ra sao?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Anh Thành trong đoạn trích này là ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Nội dung của đoạn trích?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận