Trắc nghiệm Biển và đại dương có đáp án

  • 111 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm 3 lỗi sai trong đoạn văn sau:

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 33 o/oo . Độ muối của nước trong các biển giống nhau. Ở những biển có nhiều sông chảy vào và độ bốc hơi rất lớn, thường có độ muối lớn.

Xem đáp án

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35 o/oo . Độ muối của nước trong các biển không giống nhau. Ở những biển có ít sông chảy vào và độ bốc hơi rất lớn, thường có độ muối lớn.

 Đáp án

* Tìm lỗi: 

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 33 o/ooo/oo . Độ muối của nước trong các biển giống nhau. Ở những biển có nhiều sông chảy vào và độ bốc hơi rất lớn, thường có độ muối lớn.

* Sửa lỗi: 

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35 o/ooo/oo . Độ muối của nước trong các biển không giống nhau. Ở những biển có ít sông chảy vào và độ bốc hơi rất lớn, thường có độ muối lớn.


Câu 2:

Nước biển và đại dương có ....... sự chuyển động.

Xem đáp án

Nước biển và đại dương có 3 sự chuyển động: Sóng biển, thủy triều và dòng biển.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thế nào là sóng biển?

Xem đáp án

Sóng biển là sự chuyển động tại chỗ của các lớp nước trên mặt theo chiều thẳng đứng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tại sao có sóng biển?

Xem đáp án

Nguyên nhân sinh ra sóng biển là do tác động của gió. Gió càng to và thời gian thổi càng lâu thì sóng biển càng lớn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời với Trái Đất là nguyên nhân sinh ra hiện tượng:

Xem đáp án

Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời với Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận