Trắc nghiệm Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi có đáp án

  • 121 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trên thế giới có bao nhiêu đại dương?

Xem đáp án

Trên thế giới có 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đại dương có diện tích lớn nhất thế giới là:

Xem đáp án

Diện tích của các đại dương: 

- Thái Bình Dương: 178,7triệu km2 (Lớn nhất thế giới)

- Đại Tây Dương: 91,6 triệu km2

- Ấn Độ Dương: 76,2 triệu km2

- Bắc Băng Dương: 14,8 triệu km2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bao quanh châu Mỹ về phía Tây, châu Âu và châu Phi về phía Đông là:

Xem đáp án

Diện tích của các đại dương: 

- Thái Bình Dương: 178,7triệu km2 (Lớn nhất thế giới)

- Đại Tây Dương: 91,6 triệu km2

- Ấn Độ Dương: 76,2 triệu km2

- Bắc Băng Dương: 14,8 triệu km2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

Xem đáp án

Ấn Độ Dương tiếp giáp với châu Á, châu Phi, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Ấn Độ Dươnghông tiếp giáp với châu Mỹ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đại dương nào không tiếp giáp với châu Mỹ?

Xem đáp án

Ấn Độ Dương tiếp giáp với châu Á, châu Phi, châu Đại Dương và châu Nam Cực.

Ấn Độ Dươnghông tiếp giáp với châu Mỹ.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận