Trắc nghiệm Các dạng địa hình chính. Khoáng sản có đáp án

  • 269 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chúng ta phải khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản vì:

Xem đáp án

Dù là mỏ khoáng sản nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm, nên rất quý. Vì vậy, chúng ta phải khai thác và sử dụng hợp lí, tiết kiệm khoáng sản.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nguyên nhân hình thành các mỏ khoáng sản ngoại sinh là do

Xem đáp án

Mỏ khoáng sản ngoại sinh được hình thành do quá trình tích tụ vật chất lâu dài, thường ở những ô trũng cùng với các loại đá trầm tích. Một số mỏ tiêu biểu như mỏ than, cao lanh, đá vôi,…

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nguyên nhân một số mỏ khoáng sản được gọi là mỏ nội sinh do:

Xem đáp án

Những khoáng sản được hình thành khi do macma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ. Một số mỏ tiêu biểu như mỏ đồng, chì, kẽm, thiếc,…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:

Xem đáp án

Khoáng sản năng lượng: than, dầu mỏ, khí đốt,…Trên thế giới phân bố nhiều ở các nước Trung Đông, LB Nga, Hoa Kì,…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Loại khoáng sản dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất là:

Xem đáp án

Khoáng sản năng lượng dùng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng (nhiệt điện, chất đốt) nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất (phân bón)

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận