Trắc nghiệm Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất có đáp án

  • 69 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Trong vòng tuần hoàn nhỏ của thủy quyển, không có giai đoạn dòng chảy và thấm”.

Nhận định trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Vòng tuần hoàn nhỏ của nước gồm 2 giai đoạn: bốc hơi và nước rơi.

Không có hai giai đoạn: dòng chảy và thấm.

Đáp án: Đúng


Câu 2:

Tích vào các ô cho phù hợp

ĐÚNG SAI

Nước trong thiên nhiên luôn đứng yên, không vận động

Có ba trạng thái của nước là rắn, lỏng và khí

Nước mưa là nước ngọt

Nước trên Trái Đất chỉ có ở biển và đại dương

Xem đáp án

Đặc điểm

Đúng

Sai

Nước trong thiên nhiên luôn đứng yên, không vận động

 

X

Có ba trạng thái của nước là rắn, lỏng và khí

X

 

Nước mưa là nước ngọt

X

 

Nước trên Trái Đất chỉ có ở biển và đại dương

 

X


Câu 4:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho nhận định: “Tài nguyên nước ngọt của Trái Đất là vô tận”. Nhận định này đúng hay sai?

Xem đáp án

Tài nguyên nước ngọt chiếm một phần rất nhỏ chỉ 2,8% nhưng có vai trò rất quan trọng đối với sự sống. Nên tài nguyên này không vô tận, nếu con người không sử dụng hợp lý và khai thác tiết kiệm.

Đáp án: Sai


Câu 5:

Tích vào ô thích hợp

ĐÚNG SAI

Nước trong thủy quyển tồn tại ở ba trạng thái: rắn, quánh dẻo, lỏng

Thủy quyển có trong lớp các lỗ hổng của đất và các khe nứt của đá

Nước ngọt có vai trò quan trọng và chiếm thể tích lớn nhất trong thủy quyển

Các biển và đại dương phân bố chủ yếu ở Nam bán cầu

Xem đáp án

 

Đúng

Sai

Nước trong thủy quyển tồn tại ở ba trạng thái: rắn, quánh dẻo, lỏng

 

X

Thủy quyển có trong lớp các lỗ hổng của đất và các khe nứt của đá

X

 

Nước ngọt có vai trò quan trọng và chiếm thể tích lớn nhất trong thủy quyển

 

X

Các biển và đại dương phân bố chủ yếu ở Nam bán cầu

X


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận