Trắc nghiệm: Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm có đáp án

  • 2006 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Mở đầu cho truyện ngắn với hình ảnh Chí Phèo “vừa đi vừa chửi” thật hài hước và lôi cuốn độc giả đã thể hiện điều gì trong ngòi bút Nam Cao ?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Mở đầu là hình ảnh chiếc lò gạch cũ và kết thúc cũng như thế. Điều đó có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Sau khi ở tù về, Chí Phèo sinh sống bằng nghề gì ?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 5:

Dự cảm về tương lai. Chí Phèo sợ nhất điều gì?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận