Trắc nghiệm: Chiều tối ( Hồ Chí Minh ) có đáp án

  • 1537 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài thơ được sáng tác theo thể thơ?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Bài thơ “Chiều tối” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 3:

Mục đích của Bác Hồ khi viết tập thơ “Nhật kí trong tù” là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Hình ảnh thiếu nữ xay ngô tối và hình ảnh bếp lửa hồng là những hình ảnh thể hiện vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh trong bài vì:

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 5:

Hai câu đầu bài thơ “Chiều tối” gợi lên trong lòng người đọc cảm giác gì rõ nhất?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận