Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 11 Chủ đề 8: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Trung Quốc ) có đáp án

  • 1562 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa hình và cảnh quan ở vùng biên giới của Trung Quốc với các nước khác chủ yếu là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Hai đặc khu hành chính nằm ven biển của Trung Quốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Các khoáng sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận