Trắc nghiệm Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trái Đất chuyển động quanh xung quanh Mặt Trời theo hướng

Xem đáp án

Trái Đất chuyển động quanh xung quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất luôn

Xem đáp án

Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất luôn giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không thay đổi.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Chu kì để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là

Xem đáp án

Chu kì để Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày 6 giờ (1 năm)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Quỹ đạo chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất là

Xem đáp án

Quỹ đạo chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất có dạng elip gần tròn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời vào ngày

Xem đáp án

Vào ngày 22/6 (hạ chí), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, đây là thời kì mùa hạ ở bán cầu Bắc.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận