Trắc nghiệm Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả địa lí có đáp án

  • 210 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc:

Xem đáp án

Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tưởng nối liền hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

Xem đáp án

Trên Trái Đất được chia làm 24 múi giờ, múi giờ số 0 lấy theo khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nước ta nằm ở khu vực giờ số mấy?

Xem đáp án

Trên Trái Đất được chia làm 24 múi giờ, múi giờ số 0 lấy theo khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua. Việt Nam nằm ở múi giờ số 7.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động

Xem đáp án

Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục của mình sinh ra các hệ quả, đó là sự luân phiên ngày – đêm, giờ trên Trái Đất (Trái Đất chia làm 24 múi giờ), lực Cô-ri-ô-lít làm lệch hướng chuyển động của các vật thể.

=>Như vây, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể là hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Giờ quốc tế (giờ GMT) được tính theo giờ của múi giờ số mấy?

Xem đáp án

Giờ GMT được tính theo khu vực giờ gốc ->múi giời số 0 (có đường kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn Grin –uýt thuộc Luân Đôn đi qua).

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận