Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

  • 255 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đâu là sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì đáp án A thiếu đường hồi tiếp, đáp án B sai chiều mũi tên đường hồi tiếp, đáp án D sai vị trí ĐTĐK.


Câu 4:

Dựa vào đâu để phân loại mạch điện tử điều khiển:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì phân loại theo mức độ tự động hóa là điều khiển có lập trình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận