Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 (có đáp án): Mạch điều khiển tín hiệu (Mới nhất)

  • 271 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạch điều khiển tín hiệu có mấy công dụng chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

+ Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

+ Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

+ Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

+ Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 2:

Công dụng đầu tiên của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 3:

Công dụng thứ hai của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 4:

Công dụng thứ ba của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 5:

Công dụng thứ tư của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận