Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 (có đáp án): Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha (Mới nhất)

  • 254 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Động cơ điện xoay chiều một pha là động cơ:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Động cơ điện xoay chiều một pha là động cơ một pha được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như động cơ máy bơm nước, quạt điện.


Câu 2:

Động cơ điện xoay chiều một pha được sử dụng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ điện xoay chiều một pha là động cơ một pha được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như động cơ máy bơm nước, quạt điện.


Câu 3:

Thiết bị nào sau đây sử dụng động cơ điện xoay chiều một pha?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Động cơ điện xoay chiều một pha là động cơ một pha được sử dụng khá rộng rãi trong công nghiệp và đời sống như động cơ máy bơm nước, quạt điện.


Câu 4:

Có mấy phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một pha?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một pha:

1. Thay đổi số vòng dây stato

2. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

3. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ


Câu 5:

Phương pháp đầu tiên để điều khiển tốc độ động cơ một pha là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Có 3 phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một pha:

1. Thay đổi số vòng dây stato

2. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

3. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận