Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 23 (có đáp án): Mạch điện xoay chiều ba pha

  • 435 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạch điện xoay chiều ba pha gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, người ta dùng:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì đây là dòng ba pha


Câu 3:

Tại sao mạch điện ba pha không liên hệ ít được dùng trên thực tế

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì mạch vẫn hoạt động được bình thường


Câu 4:

Nối hình sao:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

 Nối tam giác:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận