Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 (có đáp án): Động cơ không đồng bộ ba pha

  • 308 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng trong:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Động cơ không đồng bộ ba pha:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận