Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 7 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

  • 318 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án: B. Vì mạch cỉnh lưu dùng điôt tiếp mặt


Câu 2:

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

 Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Mạch chỉnh lưu được sử dụng nhiều trên thực tế:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì nó mang ưu điểm hơn các mạch còn lại


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì mạch chỉnh lưu cầu có cấu tạo đơn giản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận