Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 12 (có đáp án): Sâu, bệnh hại cây trồng

  • 6466 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua mấy giai đoạn?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phải trải qua 4 giai đoạn: Trứng – Sâu non – Nhộng – Sâu trưởng thành – Hình 18, SGK trang 28)


Câu 2:

Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn nào chúng phá hại mạnh nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn, ở giai đoạn sâu non chúng phá hại mạnh nhất – SGK trang 28)


Câu 3:

Bộ phận cây trồng bị thối không do nguyên nhân nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Bộ phận cây trồng bị thối do nguyên nhân: vi khuẩn, vi rút, nấm - SGK trang 29)


Câu 4:

Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Côn trùng có mấy 2 kiểu biến thái: hoàn toàn và không hoàn toàn – SGK trang 28)


Câu 5:

Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện sinh trưởng và phát triển giảm – SGK trang 28)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

t

7 tháng trước

trần văn khôi

hay
N

7 tháng trước

NGUYỄN HOÀI MINH PHÚ

T

6 tháng trước

Tu Nguyen

đề rất thích hợp
V

6 tháng trước

Vương Hoàng Khôi

đề rất hay xứng đáng được 5 sao
C

6 tháng trước

Chế An

N

5 tháng trước

Nhân Nguyễn

>>........<<

Bình luận


Bình luận