Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 13 (có đáp án): Phòng, trừ sâu bệnh hại

  • 5482 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biện pháp nào được coi là biện pháp cơ sở để phòng và trừ sâu, bệnh hại?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Biện pháp canh tác được coi là biện pháp cơ sở để phòng và trừ sâu, bệnh hại – SGK trang 33)


Câu 2:

Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là biện pháp hóa học – SGK trang 31)


Câu 3:

Chọn câu sai khi nói về biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Dùng thuốc hóa học phải đảm bảo thời gian cách li và quy trình kĩ thuật - SGK trang 32)


Câu 4:

Trong các biện pháp sau đây, biện pháp nào phòng trừ có hiệu quả cao và không gây ô nhiễm môi trường?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: (Biện pháp nào phòng trừ có hiệu quả cao và không gây ô nhiễm môi trường là: Biện pháp sinh học – SGK trang 32)


Câu 5:

Nội dung của biện pháp canh tác là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Nội dung của biện pháp canh tác là: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng – SGK trang 31)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Văn Công Nam

Bình luận


Bình luận

Hoàng Phúc
13:42 - 01/11/2021

có ai không?

Hoàng Phúc
13:40 - 01/11/2021

không :)

Trần Phúc Thịnh Nguyễn
13:07 - 29/11/2021

co :))

17.Đặng Khang
09:14 - 27/12/2021

có :>>>>

TÚ TRẦN TUẤN
09:03 - 30/12/2021

c ó :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

TÚ TRẦN TUẤN
09:02 - 30/12/2021

.

Lan Anh
15:47 - 04/01/2022

...

Lan Anh
15:50 - 04/01/2022

=)))