Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 19 (có đáp án): Các biện pháp chăm sóc cây trồng

  • 4698 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có mấy biện pháp chăm sóc cây trồng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Có 4 biện pháp chăm sóc cây trồng gồm:

- Tỉa, dặm cây

- Làm cỏ, vun xới

- Tưới, tiêu nước

- Bón phân thúc – SGK trang 44, 45)


Câu 2:

Tỉa và dặm cây có tác dụng:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: (Tỉa và dặm cây có tác dụng:

- Bỏ cây yếu, cây bị sâu.

- Dặm cây khỏe vào chỗ trống.

- Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây – SGK trang 44)


Câu 3:

Mục đích của việc làm cỏ là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Mục đích của việc làm cỏ là: Diệt cỏ dại, sâu, bệnh hại – SGK trang 45)


Câu 4:

Mục đích của việc vun xới là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Mục đích của việc vun xới là: Làm đất tơi xốp – SGK trang 45)


Câu 5:

Có mấy phương pháp tưới nước?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Có 4 phương pháp tưới nước:

- Tưới theo hàng, vào gốc cây

- Tưới thấm

- Tưới ngập

- Tưới phun mưa – SGK trang 45)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Bảo Ngọc

Bình luận


Bình luận