Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 2 (có đáp án): Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

  • 7037 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đất trồng là môi trường?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích : (Đất trồng là môi trường: Giúp cây đứng vững và cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước - SGK trang 7)


Câu 2:

Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất.

Xem đáp án

Đáp án:A

Giải thích : (Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất. – SGK trang 7)


Câu 3:

Đất trồng là gì?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích : (Đất trồng lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng – SGK trang 7)


Câu 4:

Đất trồng gồm mấy thành phần chính?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích : (Đất trồng gồm 3 thành phần chính:

+ Phần khí

+ Phần rắn

+ Phần lỏng – Sơ đồ 1, SGK trang 7)


Câu 5:

Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích : (Đất trồng cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững – SGK trang 7)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

8 tháng trước

Bùi Đức Anh

7 tháng trước

Dương Quốc Minh Quân

tốt
T

6 tháng trước

Trần Gia Huy

rất hay

Bình luận


Bình luận

Trần Gia Huy
09:15 - 05/12/2021

Câu 10: B

Trần Gia Huy
09:15 - 05/12/2021

Câu 10: B

thien nguyen
19:35 - 03/01/2022

10a