Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 21 (có đáp án): Luân canh, xen canh, tăng vụ

  • 4182 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Luân canh là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Luân canh là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích – SGK trang 50)


Câu 2:

Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây đậu tương – SGK trang 50)


Câu 3:

Có mấy hình thức luân canh?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Có 2 hình thức luân canh: Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau và luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước – SGK trang 50)


Câu 4:

Cây đỗ có thể luân canh với cây trồng nước nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Cây đỗ có thể luân canh với cây lúa – SGK trang 50)


Câu 5:

Năm thứ 1 trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng mấy?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Năm thứ 1 trồng ngô hoặc đỗ nên từ tháng 1 đến 5 – SGK trang 50)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

5 tháng trước

thiên trịnh

nice rất tốt

Bình luận


Bình luận