Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 22 (có đáp án): Vai trò của rừng và nhiệm vụ trồng rừng

  • 5143 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: (Vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất gồm:

- Hấp thu khí Cacbonic, giải phóng khí Oxy.

- Tán rừng và cây cỏ ngăn cản nước rơi và dòng chảy.

- Để sản xuất các vật dụng cần thiết cho con người - Hình 34 SGK trang 55)


Câu 2:

Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 1995 là: B. 8.253.000 ha - Hình 35 SGK trang 56)


Câu 3:

Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Tình hình rừng nước ta từ năm 1943 đến 1995 là: Giảm độ che phủ của rừng - Hình 35 SGK trang 56)


Câu 4:

Độ che phủ của rừng năm 1943 là bao nhiêu %?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: (Độ che phủ của rừng năm 1943 là 43% - Hình 35 SGK trang 56)


Câu 5:

Diện tích đồi trọc nước ta năm 1995 là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Diện tích đồi trọc nước ta năm 1995 là: 13.000.000 ha - Hình 35 SGK trang 56)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Cát Tiên

hay
T

8 tháng trước

Thủy Trần Thị

t

5 tháng trước

thiên trịnh

Bình luận


Bình luận