Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 27 (có đáp án): Chăm sóc rừng cây sau khi trồng

  • 3362 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là 4 năm – SGK trang 69)


Câu 2:

Với cây trồng phân tán, làm rào bảo vệ bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: (Với cây trồng phân tán, làm rào bảo vệ bằng cách làm rào bằng tre, nứa bao quanh từng cây – SGK trang 69)


Câu 3:

Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: (Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là 2 – 3 lần mỗi năm – SGK trang 69)


Câu 4:

Các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng gồm 6 bước:

- Làm rào bảo vệ

- Phát quang

- Làm cỏ

- Xới đất, vun gốc

- Bón phân

- Tỉa và dặm cây – SGK trang 70)


Câu 5:

Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ ba và năm thứ tư là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ ba và năm thứ tư là: 1 – 2 lần mỗi năm – SGK trang 69)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận