Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 31 (có đáp án): Giống vật nuôi

  • 8195 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Em hiểu thế nào là một giống vật nuôi?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: (Giống vật nuôi là nhóm vật nuôi gồm nhiều cá thể vật nuôi có chung nguồn gốc, ổn định về tính di chuyền do con người tạo ra. Các cá thể trong cùng một giống thì giống nhau về ngoại hình và sức sản xuất – Phần Ghi nhớ SGK trang 85)


Câu 2:

Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

Xem đáp án

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: (Giống vật nuôi trong chăn nuôi có vai trò:

- Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi.

- Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi – SGK trang 84, 85)


Câu 3:

Có mấy cách phân loại giống vật nuôi?

Xem đáp án

Đáp án: B. 4.

Giải thích: (Có 4 cách phân loại giống vật nuôi:

- Theo địa lý.

- Theo hình thái, ngoại hình

- Theo mức độ hoàn thiện của giống

- Theo hướng sản xuất - SGK trang 84)


Câu 4:

Giống Lợn Lan đơ rát thuộc giống lợn theo hướng sản xuất nào?

Xem đáp án

Đáp án: C. Giống lợn hướng nạc.

Giải thích: Giống Lợn Lan đơ rát thuộc giống lợn hướng nạc – SGK trang 84


Câu 5:

Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức:

Xem đáp án

Đáp án: A. Theo địa lý.

Giải thích: (Giống bò vàng Nghệ An là giống được phân loại theo hình thức địa lý – SGK trang 84)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

D

1 năm trước

Dema-techno Dong

được đấy

3 tháng trước

HACKER

Bình luận


Bình luận

Chi Chi
19:36 - 22/03/2021

dễ

HACKER
20:32 - 30/03/2022

nghe dễ quá ha