Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 47 (có đáp án): Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

  • 2267 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vắc xin?

Xem đáp án

Đáp án: B. Được chế từ cơ thể vật nuôi lành.

Giải thích: (Phát biểu không đúng khi nói về vắc xin là: Được chế từ cơ thể vật nuôi lành – SGK trang 123)


Câu 2:

Có mấy loại vắc xin theo phân loại cách xử lí mầm bệnh?

Xem đáp án

Đáp án: A. 2

Giải thích: (Có 2 loại vắc xin theo phân loại cách xử lí mầm bệnh gồm:

- Vắc xin nhược độc

- Vắc xin chết – Hình 73 SGK trang 123)


Câu 3:

Vắc xin nhược độc là loại vắc xin:

Xem đáp án

Đáp án: B. Làm suy yếu mầm bệnh.

Giải thích: (Vắc xin nhược độc là loại vắc xin: làm suy yếu mầm bệnh – SGK trang 123)


Câu 4:

Trong các loại vắc xin sau, loại vắc xin nào là vắc xin nhược độc?

Xem đáp án

Đáp án: A. Vắc xin Newcastle.

Giải thích: (Trong các loại vắc xin, loại vắc xin nhược độc là: Vắc xin Newcastle)


Câu 5:

Trong các loại vắc xin sau, loại vắc xin nào là vắc xin chết?

Xem đáp án

Đáp án: A. Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò

Giải thích: (Trong các loại vắc xin, loại vắc xin chết là: Vắc xin tụ huyết trùng trâu bò)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Tran Anh

Bình luận


Bình luận