Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 50 (có đáp án): Môi trường nuôi thuỷ sản

  • 2276 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về đặc điểm của nước nuôi thủy sản?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cacbonic trong nước thấp hơn so với trên cạn.

Giải thích: (Phát biểu sai khi nói về đặc điểm của nước nuôi thủy sản là: Cacbonic trong nước thấp hơn so với trên cạn – SGK trang 133)


Câu 2:

Có mấy đặc điểm của nước nuôi thủy sản?

Xem đáp án

Đáp án: B. 3

Giải thích: (Có 3 đặc điểm của nước nuôi thủy sản:

- Khả năng hòa tan chất vô cơ và hữu cơ

- Khả năng điều hòa chế độ nhiệt

- Thành phần oxi thấp và cacbonic cao – SGK trang 133)


Câu 3:

So với trên cạn, tỉ lệ oxi trong nước gấp bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Đáp án: C. Ít hơn 20 lần.

Giải thích: (So với trên cạn, tỉ lệ oxi trong nước ít hơn 20 lần – SGK trang 133)


Câu 4:

Nhiệt độ có ảnh hưởng tới chức năng gì của tôm, cá?

Xem đáp án

Đáp án: D. Tất cả đều đúng

Giải thích: (Nhiệt độ có ảnh hưởng tới chức năng của tôm, cá gồm:

- Tiêu hóa.

- Hô hấp.

- Sinh sản – SGK trang 133)


Câu 5:

Nhiệt độ giới hạn chung cho tôm là:

Xem đáp án

Đáp án: A. 25 – 35 ⁰C.

Giải thích: (Nhiệt độ giới hạn chung cho tôm là: 25 – 35 ⁰C – SGK trang 133)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

4 tháng trước

Thái Vũ Bảo

Bình luận


Bình luận