Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 52 (có đáp án): Thức ăn của động vật, thủy sản (tôm, cá)

  • 1906 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thức ăn tự nhiên của tôm, cá không bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D. Mùn bã vô cơ.

Giải thích: (Thức ăn tự nhiên của tôm, cá không bao gồm: Mùn bã vô cơ – SGK trang 140)


Câu 2:

Có mấy loại thức ăn của tôm, cá?

Xem đáp án

Đáp án: A. 2

Giải thích: (Có 2 loại thức ăn của tôm, cá:

- Thức ăn tự nhiên

- Thức ăn nhân tạo – SGK trang 140)


Câu 3:

Lượng Protein có trong tảo là

Xem đáp án

Đáp án: C. 30 – 60%.

Giải thích: (Lượng Protein có trong tảo là 30 – 60% – SGK trang 141)


Câu 4:

Thức ăn nhân tạo không bao gồm loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D. Thức ăn hóa học.

Giải thích: (Thức ăn nhân tạo không bao gồm: Thức ăn hóa học – SGK trang 142)


Câu 5:

Ngô, đậu tương, cám thuộc loại thức ăn nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A. Thức ăn tinh.

Giải thích: (Ngô, đậu tương, cám thuộc loại Thức ăn tinh)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

4 tháng trước

Nguyễn Mai Nhật Minh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Mai Nhật Minh
20:35 - 06/04/2022

gg

Nguyễn Mai Nhật Minh
20:35 - 06/04/2022

gg