Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 54 (có đáp án): Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật

  • 1567 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nên cho tôm cá ăn vào thời gian nào trong ngày?

Xem đáp án

Đáp án: A. 7 – 8h sáng.

Giải thích: Nên cho tôm cá ăn vào thời gian 7 – 8h sáng trong ngày – SGK trang 145


Câu 2:

Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được tiến hành như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Lấy thước đo chiều dài từ phần đầu đến cuối cùng của đuôi.

Giải thích: Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được tiến hành: Lấy thước đo chiều dài từ phần đầu đến cuối cùng của đuôi – Hình 84, SGK trang 146


Câu 3:

Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là:

Xem đáp án

Đáp án: C. 20 – 30 ⁰C.

Giải thích: Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là: 20 – 30 ⁰C – SGK trang 145


Câu 4:

Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?

Xem đáp án

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian:

- Mùa xuân.

- Tháng 8 – tháng 11 – SGK trang 145


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:

Xem đáp án

Đáp án: B. Cho ăn lượng ít và nhiều lần.

Giải thích: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá: Cho ăn lượng ít và nhiều lần – SGK trang 145


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

50%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Như Mini

T

4 tháng trước

Trí Dũng Nguyễn

Bình luận


Bình luận