Trắc nghiệm: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử) có đáp án

  • 1833 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Ngôn ngữ trong bài thơ có nét đặc sắc là gì?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Câu thơ nào là lời trách móc, cũng là lời mời gọi của con người Vĩ Dạ?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Câu nào dưới đây không nói về cuộc đời của Hàn Mặc Tử?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 5:

Dòng nào không chính xác về thơ văn Hàn Mặc Tử?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận