Trắc nghiệm Địa 9 Bài 5 (có đáp án): Tổng kết chương 1 - Địa lí dân cư (phần 2)

  • 901 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Những nét văn hoá riêng của các dân tộc được thể hiện ở

Xem đáp án

Những nét văn hoá riêng của các dân tộc được thể hiện ở ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Các dân tộc ít người nước ta thường phân bố ở

Xem đáp án

Các dân tộc ít người nước ta thường phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang có sự thay đổi theo hướng

Xem đáp án

Cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta đang có sự thay đổi theo hướng:

+ Tỉ lệ trẻ em (dưới 15 tuổi) chiếm tỉ trọng cao và giảm xuống.

+ Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động (15 – 59 tuổi) và trên độ tuổi lao động (trên 60 tuổi): tăng lên.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hiện nay, dân số nước ta có tỉ suất sinh tương đối thấp là do

Xem đáp án

 Hiện nay, dân số nước ta có tỉ suất sinh tương đối thấp là do thực hiện hiệu quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Quần cư nông thôn không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Quần cư nông thôn có đặc điểm là: Dân cư sống tập trung thành các điểm dân cư (làng, mạc, thôn xóm, bản, buôn...); nhà cửa thấp, phân bố thưa thớt; mật độ dân cư thấp; hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp

=> Nhận xét quần cư nông thôn chủ yếu là nhà cao tầng, khu dân cư, biệt thự là không đúng

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận