Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 (có đáp án): Khu vực Đông Nam Á (Phần 3)

  • 10759 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào năm

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

5 nước đầu tiên tham gia hành lập ASEAN là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào năm

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Cho đến năm 2015, nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Nhận định không phải là cơ sở hình thành ASEAN là: Sử dụng chung một loại tiền.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trần Minh Khoa

Bình luận


Bình luận