Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 12 (có đáp án): Ô-xtrây-li-a

  • 2106 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

Số dân Ô-xtrây-li-a qua các năm (Đơn vị: Triệu người)

Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân Ô-xtrây-li-a là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu biểu đồ, ta thấy biểu đồ cột là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân Ô-xtrây-li-a.

Đáp án: C


Câu 2:

Dân số Ô-xtrây-li-a tăng chủ yếu là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/115 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Nhận định nào dưới đây là đúng về số dân Ô-xtrây-li-a?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:

- Nhìn chung, dân số Ô-xtrây-li-a có xu hướng tăng qua các năm và tăng thêm 22,7 triệu người.

- Giai đoạn 1850 – 1900 dân số tăng, 1900 – 1920 dân số giảm và từ năm 1920 đến nay dân số luôn tăng liên tục.

Đáp án: D


Câu 4:

Thành phần dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc từ châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Thành phần dân cư chiếm tỉ trọng lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc từ châu Âu.


Câu 5:

Trong những năm gần đây, 40% dân mới đến Ô-xtrây-li-a định cư là từ châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/115 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tuyết Nhung

Bình luận


Bình luận